Programerklæring!
28.06.2010

Før jeg ble lesehest og filmfrik, led jeg av kartmani. Siden har jeg fulgt opp med ganske omfattende reisevirksomhet, der høydepunktene har bestått i å gå seg vill – med overlegg og kart i baklommen – i stadig nye storbyer. Verdenskartet er på sin side en flate man kan feste drømmene sine på, men også en påminnelse om alle perspektivene som neglisjeres. Man trenger å bli minnet om hvor på kloden folk flest bor, og under hva slags omstendigheter. Når alle disse enkeltopplevelsene har smeltet sammen og blitt et slags livssyn, så har det i mitt tilfelle ført til en skepsis mot det lettest tilgjengelige innenfor kultur og nyheter.

”Når politikk og religion har spilt fallitt, er kultur vår eneste sjanse til kommunikasjon”, var det en forfatter som sa til meg en gang. Samtidig er det klart at selv om mange konflikter springer ut av forskjeller innen klasse, religion eller etnisitet, så kan kulturelle motsetninger være like reelle. Med andre ord: kultur både binder sammen og skiller ad. Dette er en spennende motsetning.

I akademiske termer ville dette fått merkelappen ”kulturteori”, der en studie av utvalgte fenomener brukes til å identifisere kulturelle fellestrekk og skillelinjer. Men i henhold til doktrinen "show, not tell" vil jeg først se på enkeltverkene, og dernest det som måtte binde dem sammen.

Jeg vil på denne siden presentere anmeldelser og analyser av bøker og filmer, men også tanker om annet som jeg finner passende. Jeg vil også hevde at siden målet med mitt arbeid er en mer balansert informasjonsstrøm, så liker jeg å se på dette som et ledd i strevet for en bedre verden, og jeg er ikke snauere enn at jeg knytter dette opp mot kampen for menneskerettigheter.

Aller først vil jeg presentere mine egne favorittbøker og -filmer: Det vil være både fiksjon og dokumentarer, men jeg vil forsøke å unngå de mest gjennomanalyserte klassikerne til fordel for verk som passer til det jeg har skissert her. Noen vil vise at alt henger sammen, mens andre vil avsløre kontraster. ”Same same, but different”, som det heter.
city portraits
portrait interviews
cultural features
book reviews
film reviews
book/film recoms
blog recoms
my books
my travels