Book recoms: "Planet of Slums", by Mike Davis
29.09.2010

Først ut i presentasjonen av mine favoritter innenfor film og litteratur er Mike Davis’ ”Planet of Slums”. Planen er å legge fram rundt femti bøker og filmer, og det skal jeg gjøre på et verdenskart, fra vest og mot øst (se ”book/film recoms” til høyre). Denne boken passer godt med min intensjon om å fremme global kultur, for den handler om hvordan slumområder vokser over hele verden.

Forfatteren selv, professor Mike Davis, er hjemmehørende i California. Han er mest kjent for sine studier av urbane fenomener i hjemstaten, ikke minst gjennom ”City of Quartz” (1990, 2006), som handler om Los Angeles. Med ”Planet of Slums” utvidet han perspektivet sitt. Han skriver at idet Verdens befolkning har passert seks milliarder, så er for første gang andelen som bor i byer større enn den som bor på landsbygda, og at over halvparten av bybefolkningen bor i slum. Derfor er det å bo i slum blitt normen, skriver han, og derfor trengs det mer oppmerksomhet omkring dette.

Mike Davis er ingen optimist, og han langer ut mot enkelte arkitekter som enten er hensynsløse mot de fattige eller som romantiserer deres tilværelse ved å kalle dem ”kreative”. Nå skal det sies at ikke all slum er fattigslig: definisjonen på ”slum” er vanligvis at den er ulovlig, altså satt opp på eget initiativ og uten grunneiers tillatelse. Det finnes mange fine hus i Soweto og masse hjemmeindustri i Dharavi (i Mumbai), men dette må ikke skygge for det faktum at dårlige boforhold er et stort problem for menneskeheten.

Mike Davis legger til grunn en imponerende statistisk og analytisk innsikt, men det kan innvendes at boka er preget av ”skrivebordskunnskap”: han har nok ikke tilbragt mye tid i slummen selv. Men for de som er opptatt av hvordan andre mennesker har det, er denne boken umulig å overse.

Mike Davis: ”Planet of Slums” (2006) (lenke til anmeldelse i Klassekampen, velg "ny fane")
Verso, 206 s.
city portraits
portrait interviews
cultural features
book reviews
film reviews
book/film recoms
blog recoms
my books
my travels