Film recoms: The Corporation, av Mark Achbar og Jennifer Abbott
15.09.2011

Kanadiske ”The Corporation” er en fiffig dokumentarfilm som tar for seg det kommersielle foretaket per se. Gjennom en rettsakt i USA i 1886 oppnådde nemlig slike foretak samme juridiske status som privatpersoner, slik det er beskrevet i det 14. grunnlovstillegget. Som en logisk konsekvens av dette, altså at et foretak i juridisk forstand er et menneske, melder spørsmålet seg om hva slags personlighet det har. Og nettopp dette forsøkes besvart i ”The Corporation”, der en rekke trans-nasjonale selskaper underkastes en polemisk og galgenhumoristisk psykoanalyse.

Det kommersielle foretaket presenteres som et paradoks: samtidig som det skaper vekst og rikdom, står det også bak forferdelige og ofte skjulte ødeleggelser. Men det er bygget opp slik at det ikke tar hensyn til negative sider ved sin egen virksomhet. Selskapet bryr seg ikke om sine ansatte, heller ikke om miljøet, eller kort sagt noe som står i veien for dets egen vekst. Det er ikke i stand til å tenke virkelig langsiktig, ei heller ta hensyn eller vise medfølelse.

I løpet av filmen krysses det av i bokser ettersom selskapet blir diagnostisert med diverse lite sympatiske personlighetstrekk, og konklusjonen er like uunngåelig som den er skremmende: det transnasjonale selskapet, som i stadig større grad dominerer vår verden, handler i overens-stemmelse med en mennesketype som kun kan karakteriseres som psykopat. Genialt og tanke-vekkende, for å si det mildt.

”The Corporation” – som består av to deler, hvorav den første er best – er ideologisk en del av globaliseringsmotstanden på 2000-tallet. Filmen inneholder mange intervjuer, blant annet med kjente aktivister som Michael Moore, Naomi Klein og Noam Chomsky. Polemisk eller ei, jeg kan ikke se at næringslivets organisasjoner besitter gode svar på noen av de spørsmålene som filmen reiser.

Mark Achbar og Jennifer Abbott: ”The Corporation” (2003)
Manus: Joel Bakan
city portraits
portrait interviews
cultural features
book reviews
film reviews
book/film recoms
blog recoms
my books
my travels